Nyheter

IKC Fonder investerar i Hungerprojektet

Hungerprojektet syftar till att avskaffa hunger och fattigdom.


Det krävs olika åtgärder för att avskaffa hunger beroende på var i världen man befinner sig. Som exempel arbetar Hungerprojektet med epicenterstrategin i Afrika. I Bangladesh har vi bland annat startat ett nätverk av organisationer för att skapa en transparent valprocess och gott ledarskap.
I Indien lägger vi fokus på att lokalt folkvalda kvinnor ska kunna ta en aktiv roll i byråden.

läs mer