Nyheter

IKC Fonder startar fonder för Skandias plattformar

Med start i mitten juni 2013 startar IKC Fonder sex nya fonder. Dessa kommer inledningsvis att finnas tillgängliga för kunder på Skandia Links försäkringsplattform. 


Bakgrunden är att den portföljplaceringstjänst som tidigare förvaltades i IKC Fonders systerbolag Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning AB kommer att stängas och istället placeras i fonder. Vilken portföljtjänst som konverteras till vilken fond redovisas nedan.

Taktisk allokering
  • Skandia 0-40  -->  IKC Taktisk Allokering 0-40
  • Skandia 0-80  --> IKC Taktisk Allokering 0-80
  • Skandia 0-100 --> IKC Taktisk Allokering 0-100
  • Skandia Faktura --> IKC Taktisk Allokering 0-100
  • Skandia 0-100 EM --> Fondnamnet är inte ännu godkänt av Finansinspektionen.

Tre Euro
  • Skandia Tre Euro Aktie --> IKC Tre Euro Balanserad
  • Skandia Tre Euro Mix --> IKC Tre Euro Offensiv