Nyheter

Nu välkomnar vi också våra Folksam-kunder!

IKC Fonder och dess systerbolag Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltnings konverterar nu Folksams fondplaceringstjänster till fonder. När detta är genomfört stängs tjänsterna hos Fondbytesprogrammet. Förvaltningen av fonderna sköts av samma förvaltningsteam som tidigare skötte tjänsten. 

Tidigare har denna överföring från tjänst till fond skett för LF, SEB och Skandia-försäkringar samt för premiepensioner hos PPM. Nu välkomnar vi även FOLKSAM-kunder till IKC Fonder och till IKC Fonders hemsida!