Nyheter

Fem skäl att investera i Filippinerna

CNBC publicerade den 30 januari 2014 en artikel med titeln ”Five reasons to be positive on the Philippines”


Summerar vi artikeln är det följande fem argument som utgör grunden för varför man ska vara positiv till Filippinerna: 

  • Tyfonen Haiyan har inte nämnvärt påverkat tillväxten negativt
  • BNP växte under fjärde kvartalet med 6,5 procent, bättre än förväntade 6 procent
  • Stort överskott i statsbudgeten särskiljer Filippinerna från många andra tillväxtmarknader
  • Den filippinska staten har mer resurser som kan satsas på infrastruktur, utbildning och hälsovård vilket kan stimulera den långsiktiga tillväxten
  • Den arbetsföra andelen av befolkningen förväntas öka med 40 procent mellan 2010-2030

 


Läs artikeln på CNBC hemsida >> 


Läs mer om IKC Filippinerna Flexibel >>