Nyheter

Klassens ljus bland tröga tillväxtmarknader

Läs intressant artikel i Dagens Industri där Filippinerna förutspås växa snabbare under de kommande åren än de gjort under de senaste. Landet kvalar in på de kommande årens vinnarliga inom tillväxmarknader.

Artikeln är hämtad från Dagens Industri 2014-10-17.

 

 

Foto: AP/TT

 
Tillväxtmarknaderna fortsätter att bromsa in och det ser allt svårare ut att nå tidigare tigertakter. Samtidigt står några undantagsländer i helt rätt position för att ta ny fart.
 

Tillväxtländerna växlade under sommaren ned till den lägsta tillväxttakten sedan 2009, omkring  4 procent. Det indikerar industriproduktion i augusti liksom privatkonsumtion för årets andra kvartal i de 19 största tillväxtländerna, enligt det brittiska analyshuset Capital Economics.

 

”Den ’normala’ tillväxttakten i tillväxtekonomierna kommer att vara trögare än tidigare och närma sig nivåer från 80- och 90-talen”, skriver Capital Economics i en ny rapport.

 

Det är framför allt bjässarna Kina, Indien, Ryssland och Brasilien som drar ned snittet för tillväxtländerna. Kina har medvetet skruvat ned sin tillväxttakt till omkring 7,5 procent medan Indien och Brasilien brottas med inhemska bromsklossar som investeringshämmande regelverk, flaskhalsar i infrastrukturen och inflation. Det senare gäller även Ryssland, som dessutom pressas av sanktioner i spåren av Ukrainakonflikten

 

Brasilien går mot mindre än en halv procents i tillväxt i år och Ryssland spås vända mycket mager tillväxt till recession under 2015. Indien har ökat tempot i år, men uppvisar bara omkring halva tillväxttakten jämfört med åren före finanskrisen.

 

Europas hackande konjunktur, Kinas dämpade råvaruhunger och fallande råvarupriser bidrar också till att hålla tillbaka tillväxländerna. USA:s återhämtning väntas samtidigt fungera som draghjälp för några, men stjälper andra.

 

Capital Economics varnar för att Turkiet, Indonesien och Sydafrika med sina stora bytesbalansunderskott är illa ute när dollarn förstärks och USA-räntor väntas stiga.

 

När tillväxtmarknaderna som helhet förlorar sin forna glans finns dock här och var ett par framgångssagor som väntas lämna övriga bakom sig.

 

Vinnare är tillväxtländer med industri- snarare än råvaruexport, särskilt med exponering mot USA, och/eller länder som gör sin hemläxa när det gäller marknadsreformer, enligt Capital Economics.

 

”Vi förväntar oss att Mexiko och delar av Centraleuropa kommer att växa snabbare under de kommande fem åren än under de senaste fem”, skriver analyshuset.

 

Mexiko har liksom Ungern Polen, Tjeckien och Rumänien genomfört marknadsreformer som kan väntas ge utdelning. Ländernas exportmarknader koncentreras också till USA respektive Tyskland, två av världsekonomins verkliga livbojar.

 

Några av Asiens övriga tillväxtländer, framför allt Filippinerna och Vietnam, liksom flera uppstickarländer i Afrika kvalar också in i de kommande årens vinnarliga.

 

Dagens Industri, Nils Åkesson