Nyheter

Ändrade förvaltningsavgifter 2015

En del i vårt arbete med att erbjuda ett attraktivt kunderbjudande är att kontinuerligt se över våra prissättningar. Vi ser nu rum för att sänka förvaltningsavgiften för några av våra fonder.

Fonden IKC Filippinerna Flexibel A kommer från årsskiftet erhålla samma förvaltningsavgift som övriga fonder som har ett inslag av tillväxtmarknader.

I tabellen nedan redovisas nuvarande förvaltnings- avgift 2014 och den nya förvaltningsavgiften som är gällande från 1 januari 2015.

 Fond   2014   2015

 IKC Asien Flexibel A 

  2,50 %

  2,20 %

 IKC Filippinerna Flexibel A

  0,00 %   2,20 %

 FBP Opportunities Flexible A

  2,60 %   2,20 %
 FBP Pension Variabel   2,60 %   2,20 %

 IKC Taktisk Allokering 0 - 40 

  2,00 %   1,50 %