Nyheter

Ändring av fondbestämmelser

IKC Fonder AB har erhållit Finansinspektionens tillstånd att ändra fondbestämmelserna i fonderna FBP 0-100, FBP 0-50, FBP Pension Variabel, FBP Opportunities Flexible, IKC Asien Flexibel, IKC Filippinerna Flexibel, IKC Sunrise och IKC Taktisk Allokering 0-40.

De väsentligaste ändringarna beskrivs närmare nedan. Övriga ändringar är av förtydligande och redaktionell karaktär.

FBP 0-100
• Fondens namn är ändrat till IKC 0 - 100.
• Fondens jämförelseindex har tagits bort.
• Möjligheten för fonden att lämna utdelning har tagits bort.
• Fondens jämförelseindex har tagits bort.
• Lägsta beloppet för inlösen har tagits bort.

FBP 0-50
• Fondens namn är ändrat till IKC 0-50.
• Fondens jämförelseindex har tagits bort.
• Möjligheten för fonden att lämna utdelning har tagits bort.
• Fondens jämförelseindex har tagits bort.
• Lägsta beloppet för inlösen har tagits bort.

FBP Pension Variabel
• Fondens namn är ändrat till IKC Pension Variabel.
• Fonden ändrar karaktär från att vara en fondandelsfond till att vara en aktiefond.
• Den högsta fasta årliga förvaltningsavgiften ändras från 3,0 % till 2,2 %.
• Möjligheten för fonden att lämna utdelning har tagits bort.
• Fondens jämförelseindex har tagits bort.
• Lägsta beloppet för inlösen har tagits bort.

FBP Opportunities Flexible
• Fondens namn är ändrat till IKC Opportunities.
• Fonden ändrar karaktär från att vara en fondandelsfond till att vara en aktiefond.
• Den högsta fasta årliga förvaltningsavgiften sänks från 3,0 % till 2,2 % i andelsklass A.
• Möjligheten för fonden att lämna utdelning har tagits bort.
• Fondens jämförelseindex har tagits bort.
• Lägsta beloppet för inlösen har tagits bort.

IKC Asien Flexibel
• Fondens namn är ändrat till IKC Asien.
• Den högsta fasta årliga förvaltningsavgiften i andelsklass A sänks från 2,9 % till 2,2 %.
• Den högsta fasta årliga förvaltningsavgiften i andelsklass B sänks från 2,2 % till 1,9 %.
• Fondens karaktär har förtydligats på så sätt att fonden blivit en aktiefond som investerar minst 90 % av fondens medel exponerade mot marknader i Asien.

IKC Filippinerna Flexibel
• Fondens namn är ändrat till IKC Filippinerna.
• Den högsta fasta årliga förvaltningsavgiften i andelsklass A sänks från 2,9 % till 2,2 %.
• Den högsta fasta årliga förvaltningsavgiften i andelsklass B sänks från 2,2 % till 1,9 %.
• Fondens karaktär har förtydligats på så sätt att fonden blivit en aktiefond som investerar minst 90 % av fondens medel exponerade mot den filippinska marknaden.

IKC Sunrise
• Fondens namn är ändrat till IKC Avkastningsfond.
• Fondens jämförelseindex har tagits bort.

IKC Taktisk Allokering 0-40
• Fondens namn ändras till IKC Taktisk Allokering 0 - 50.
• Den högsta fasta årliga förvaltningsavgift har sänkts från 2,0 % till 1,5 %.
• Fonden har nu möjlighet att investera upp till 50 procent av fondens medel mot aktiemarknaden i stället för som tidigare maximalt 40 procent av fondens medel.
• Fondens jämförelseindex har tagits bort.
• Lägsta beloppet för inlösen har tagits bort.

Fondbestämmelserna i sin helhet hittar du på under respektive fondsida på www.ikcfonder.se.

Ändringarna gäller från och med januari 2015.

Kontakta fondbolaget om du har frågor eller vill att vi skickar fondbestämmelserna till dig.

IKC Fonder AB
Box 4155, 203 12 Malmö
Tel: 040 – 660 70 00
E-post: info@ikcfonder.se

Med vänlig hälsning,

Hans Andersson
VD IKC Fonder