Nyheter

Information avseende fusion av fonder

Information avseende fusion mellan IKC Taktisk Allokering 0-80 och IKC Taktisk Allokering Opportunities samt IKC Taktisk Allokering 0-100.

IKC Fonder AB (556732-6953) har beslutat om en fusion där IKC Taktisk Allokering 0-80 och IKC Taktisk Allokering Opportunities ska fusioneras med IKC Taktisk Allokering  0-100 genom absorption. Finansinspektionen har den 15 december 2014 gett sitt tillstånd att verkställa fusionen.


  • Fonderna är stängda för teckning och inlösen från och med den 1 april 2015 till och med den 10 april 2015.
  • Den 10 april 2015 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet.
  • Fusionen kommer att verkställas 13 april 2015.


Kontakta oss gärna för detaljerad information om fusionens genomförande eller om andra frågor gällande fusionen skulle uppkomma. 

Läs mer om IKC Taktisk Allokering 0-100 (KIID) >>

IKC Fonder
Box, 4155, 203 12 Malmö
Tel: 040 – 660 70 00
E-post: info@ikcfonder.se