Nyheter

Information avseende fusion mellan IKC World Wide och IKC Pension Variabel

IKC Fonder AB (556732-6953) har beslutat om en fusion där IKC World Wide fusioneras med IKC Pension Variabel genom absorption. Finansinspektionen har den 17 februari 2015 gett sitt tillstånd att verkställa fusionen. Fusionen kommer att verkställas 1 juni 2015.

Detaljerad information om fusionens genomförande finns i informationsmaterialet "Information till andelsägare" (pdf). Vidare framgår konsekvenserna för dig som andelsägare samt information om dina rättigheter i samband med fusionen.

Läs mer om IKC Pension Variabel (KIID) >>

Kontakta oss gärna om eventuella frågor gällande fusionen skulle uppkomma.

IKC Fonder
Box, 4155, 203 12 Malmö
Tel: 040 – 660 70 00
E-post: info@ikcfonder.se