Nyheter

Pensionsmyndighetens fondtorg expanderar med IKC 0-100

Sedan den 23 juni är blandfonden IKC 0-100 valbar via Pensionsmyndighetens fondtorg med fondnummer 371 708. IKC Fonder förvaltar sammanlagt 14 fonder och tio av dem är valbara via Pensionsmyndighetens fondtorg.


knutsson

Foto: IKCs ägare och chefsförvaltare Inge Knutsson

Fonden 0-100 riktar sig till sparare som vill placera i en aktivt förvaltad fond, men inte har tid eller själv vill vara aktiv med att kontinuerligt övervaka och förändra sitt fondsparande.

Utifrån vår kontinuerliga marknadsbedömning tar vi fram ett riktvärde för fonden och den har möjlighet att fritt välja fördelning mellan aktier och räntebärande papper. Detta innebär att andelen aktier kan hamna på alltifrån 0-100 procent. I normalläget ligger andelen aktier i fonden på mellan 70-80 procent, men vid tillfällen då vi gör en mer positiv bedömning viktas andelen aktier upp och när vår bedömning är mer negativ så viktas andelen aktier ner.

- Vi har sedan 2002 framgångsrikt förvaltat premiepensioner och erbjuder nu tio aktivt förvaltade fonder med olika placeringsinriktningar via premiepensionsvalet hos Pensionsmyndigheten. Vårt mål är att alla våra fonder ska finnas tillgängliga för alla fondsparare, säger IKCs ägare och förvaltningschef Inge Knutsson.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller önskar ytterligare information på 040 - 660 70 00.