Nyheter

Information om ändringar inom SEB:s fondförsäkringsutbud

Fondbolaget SEB Fund Services S.A. har beslutat om en fusion där IKC Fund - FBP 0-80 läggs samman med IKC Fund – Lux 0-100. Båda fonderna förvaltas av IKC Fonder enligt samma förvaltningsmodell, med skillnaden att risken är något högre i IKC Fund – Lux 0-100 eftersom fondens medel kan investeras upp till 100 procent mot aktiemarknaden (istället för 80 procent). Det huvudsakliga skälet till att lägga samman fonderna är att förvaltningen kommer kunna bedrivas mer effektivt.

Förändring i fonden IKC Fund – FBP 0-80

Viktiga datum: 

  • Den 2 september 2015 kl. 22.00 stänger IKC Fund – FBP 0-80 för handel. 
  • Den 11 september genomförs fusionen. 
  • Den 14 september 2015 öppnar IKC Fund – Lux 0-100 för handel igen. 
Så påverkas du som försäkringstagare:

Sammanläggning sker genom att kunder som har andelar i IKC Fund FBP 0-80 erhåller andelar i IKC Fund – Lux 0-100. Om du som försäkringstagare har fonderna i din fondfördelning för kommande betalningar så ändrar SEB till den nya fonden. Innehavsvärdet påverkas inte av förändringen. I samband med sammanläggningen av fonderna så ändras IKC Fund FBP 0-80 till IKC Fund - Lux 0-100 för kommande inbetalningar.

Förändring i fonden IKC Fund – FBP 0-40

Fondbolaget SEB Fund Services S.A. har beslutat att ändra fondens placeringsinriktning och namn den 15 september 2015.
  • Fondens namn är ändrat till IKC Fund– Lux 0 – 50.
  • Fonden har möjlighet att investera upp till 50 procent av fondens medel mot aktiemarknaden istället för som tidigare maximalt 40 procent av fondens medel.
Förändring i fonden IKC Fund – FBP 0-100

Fondbolaget SEB Fund Services S.A. har beslutat att ändra fondens namn den 15 september 2015. Fondens avgift, risknivå och placeringsinriktning förändras inte.

  • Fondens namn är ändrat till IKC Fund – Lux 0 – I00.


Har du frågor?
Kontakta oss gärna för detaljerad information om förändringarnas genomförande eller om du har andra frågor. Eller kan du kontakta din förmedlare eller SEB direkt på telefon 077-11 11 800.

IKC Fonder
Tel: 040 – 660 70 00
E-post: info@ikcfonder.se