Nyheter

Bygg ett rikt fondsparande

AKTfondkvallen2015

Under hösten bjuder Aktiespararna in till spännande fondkvällar. På scenen kommer placeringsexperter från olika fondbolag ge tips kring fondsparande och Aktiespararnas fondredaktör Aron Sigblad kommer också vara på plats och inspirera till ett framgångsrikt sparande. Kvällen avslutas med paneldebatt där det kommer diskuteras om fondmarknaden i stort och vad vi kan vänta oss på börsen i höst.

IKC Fonder kommer vara på plats under hela fondturnén och dela med sig av sin kunskap om placeringar i den nya tillväxtmarknaden Filippinerna. Ett land som pekats ut som den snabbast växande ekonomin i Sydostasien.

Stora Fondkvällen Karlstad
Datum: Onsdagen 16 september
Plats: Elite Stadshotellet
Adress: Kungsgatan 22
Tid: 16.00 - 21.00

Stora Fondkvällen Göteborg

Datum: Torsdagen 8 oktober
Plats: Elite Park Avenue
Adress: Kungsportsavenyn 36-38
Tid: 16.00 – 21.00

Stora Fondkvällen Södertälje
Datum: Måndagen 9 november
Plats: Hotell Scandic Skogshöjd
Adress: Täppgatan 15
Tid: 16.00 - 21.00

Vill du veta mer om sparande och fonder? Anmäl dig till eventen på Aktiespararnas hemsida eller kontakta din lokalavdelning för mer information. Evenemanget är kostnadsfritt.