Nyheter

IKC Sverige Flexibel toppar blandfondslistorna

IKC Sverige Flexibel är en aktiv blandfond som regelbundet allokerar mellan räntor och aktier efter var utsikterna för att erhålla en bra riskjusterad avkastning anses vara bäst. Fonden kan helt enkelt variera andelen aktier mellan 0-100 procent beroende på marknadsläget.

Fondens förvaltare Inge Knutsson har lyckats väl i valet mellan aktier och räntor samt marknadsval. Han tror det är viktigt att sätta Sverige i ett globalt perspektiv så detta är en grundsten i förvaltningen av fonden. En viktig bit av analysen är att försöka identifiera långsiktiga ekonomiska trender som bedöms påverka företagens verksamhet i framtiden.


IKC Sverige Flexibel toppar blandfondslistorna med en avkastning på +25,96 procent under perioden 141005 - 151005.

IKC Sverige Flexibel är valbar direkt hos IKC Fonder och på fondplattformarna Avanza, Nordnet, Fondmarknaden, Aktieinvest, Länsförsäkringar Bank och Pensionsmyndigheten.


sve