Nyheter

Vi växer hos Länsförsäkringar Bank

Sedan 22 oktober är räntefonden IKC Avkastningsfond valbar via Länsförsäkringar Banks fondutbud. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer och nordiska räntebärande instrument. Fonden passar som en bas i det långsiktiga sparandet och är ett utmärkt komplement till en aktieportfölj.

– Vi har den senaste tiden arbetat mot en tydligare orientering av ett samlat kunderbjudande och med att öka vår tillgänglighet för våra kunder. Vi är glada att Länsförsäkringar Bank väljer att utöka samarbetet, säger Hans Andersson VD IKC Fonder.

Vårt mål är att våra fonder ska finnas tillgängliga för alla fondsparare och samarbetet med Länsförsäkringar Bank är en i raden av många samarbetspartners vi arbetar med för att möjliggöra detta.

Följande IKC fonder finns på Länsförsäkringar Banks plattform; IKC Asien, IKC Avkastningsfond, IKC Fastighetsfond, IKC Filippinerna, IKC Global Brand, IKC Opportunities, IKC 0-50, IKC 0-100 och IKC Sverige Flexibel.