Nyheter

Spara smart med rätt blandfond

Källa: Artikeln är författad av Karin Arnell och publicerad i Svenska Dagbladet den 21 november 2015. Ladda ner här >>


Blandfonder är spararnas storfavorit i år. Men priset för dem är högt. Avgifterna ligger markant högre än för genomsnittet. Dyrast är en ny typ av flexibla blandfonder.


Fram till sista oktober hade 62,8 miljarder kronor nysparats i blandfonder. Det är mer än det totala nysparandet som hittills uppgår till 44,4 miljarder kronor. Förklaringen är att det har varit stora uttag ur aktiefonder under året.

Totalt har svenskarna i dag ungefär 800 miljarder kronor i blandfonder. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av fondsparandet.

– Min uppfattning är att det blivit vanligare att man köper en risknivå. Man väljer om man vill ha låg, mellan eller hög risk. Fördelningen mellan aktier och räntor, eller aktie- och räntefonder om det är en fond-i-fond, beror då sedan på vilken risknivå du har valt, säger Hanna Helgesson, sparekonom vid Fondbolagens förening.


Bland de drygt 240 blandfonder som de svenska spararna kan välja mellan finns flera olika varianter. Den främsta skillnaden är hur stor andelen aktier är.

– Det finns blandfonder som har en relativt given fördelning mellan aktier och räntor. Sedan finns det fonder som mer utifrån marknadsläget viktar om mellan tillgångsslagen, säger Hanna Helgesson.

En annan variant är generationsfonder, där en skiftning från aktier till räntebärande värdepapper sker ju närmare pensionsåldern generationen kommer. Det kan passa bra för den som inte vill behöva tänka på denna fördelning själv.

På senare år har en ny typ av mer flexibla blandfonder dykt upp. Gemensamt är att de har en större frihet och kan hoppa mellan ränte- och aktiemarknaden i större utsträckning. Samt att de överlag är betydligt dyrare än de stora blandfonder som funnits i många år.

En granskning som ratinginstitutet Morningstar gjort i början av hösten visar att svenska blandfonder, som innehåller mer än en miljard kronor och har funnits i kortare tid än 5 år, i snitt har en årlig avgift på 2,25 procent.

– Det är klart högre än svenska aktiefonder, som i snitt kostar 1,35 procent per år. Det är extra trist eftersom blandfonder även investerar i räntepapper, som just nu ger rekordlåga räntor, säger Jonas Lindmark, analyschef vid Morningstar.

Ett alternativ för att pressa kostnaden är förstås att plocka ihop en aktie- och en räntefond själv och fördela sitt sparande mellan dessa fonder.


DE BÄSTA BLANDFONDERNA I ÅR

Fond, avkastning i procent

Sensor Sverige Select, 24,5 IKC Sverige Flexibel, 22,8 Origo Quest 1B, 18,3 Naventi Offensiv Flex, 16,3 Lannebo Pension, 16,1


Källa: Morningstar, siffror från den 18 november