Nyheter

Analys av ett intressant fondinnehav

Univeral Robina – ett innehav i IKC Filippinerna

Från en blygsam start med ostbågar och chips har Universal Robina Corporation växt till en bred koncern, verksam även inom hotell, banker och fastighetsutveckling. Koncernen är i färd med att bli en regional storspelare i Ostasien. Vi tror att framgångarna kommer att fortsätta.

Läs hela analysen här >>


UniversalRobina