Nyheter

Hur startade året för IKC Avkastningsfond?

IKC Avkastningsfond hanterade marknadsturbulensen väl - tecknade Moberg Pharma

 

IKC Avkastningsfond slutade upp 0,1 procent i januari, en månad som förvaltaren Lars Bredenberg för FinWire beskriver som svår att skapa avkastning i.

 

Marknadsförutsättningarna från avslutningen av förra året hängde med in i det nya och det blev en första månad med begränsad möjlighet att skapa avkastning. Avkastningsfonden lyckades med nöd och näppe ge en positiv månadsavkastning, skriver Bredenberg i en kommentar.

 

Under månaden utgjorde fondens innehav i bostadsobligationer en stabiliserande faktor i en annars turbulent marknad enligt Bredenberg. Vissa obligationer gav också kuponger som gav mer än vad obligationerna tappade i kurs, skriver förvaltaren. Dock drabbades fonden av värdetapp i oljerelaterade innehav.

 

Om framtiden skriver Bredenberg:

 

Det finns mycket oro i marknaden och omvärlden för närvarande, vilket gör att kreditspreadar inte kan förväntas gå ihop om det inte blir lugnare. Större kreditspreadar medför dock att den underliggande avkastningen på företagsobligationer är högre framöver.

 

Avkastningsfonden tecknade under månaden en emission i Moberg Pharma och en liten post i Stendörren, skriver Bredenberg.

 

Artikeln skriven av Jonathan Furelid Nyhetsbyrån FinWire

Twitter: @FinWireFunds