Nyheter

Utländska kapitalutflöden tyngde den Filippinska börsen

IKC Filippinerna B, en fond som i första hand investerar i filippinska aktier, sjönk 4,2 procent under januari. Månaden var mycket turbulent och den filippinska börsen präglades av fortsatta utflöden av utländskt kapital, skriver analytikern Rosel Ponce till FinWire.

"Den filippinska börsen (PSEi) föll 12,48 procent från årets slut till 21 januari 2016, för att därefter återhämta sig kraftigt. Månaden slutade med en nedgång på 3,8 procent. Nettoutflödet av utländskt kapital uppgick till 46 miljoner dollar under månaden och förstärkte därmed den negativa trenden från fjolåret när 1,2 miljarder dollar av utländskt kapital lämnade den filippinska börsen", skriver Ponce.

Innehav i livsmedelsföretaget URC (Universal Robina Corp.) bidrog positivt till fondens utveckling under månaden medan det faktum att fonden inte hade något innehav i telekomföretaget Philippine Long Distance Telephone hade en negativ inverkan på avkastningen, enligt Ponce.

Framåtblickande föredrar Ponce defensiva namn med tydlig intjäning och höga utdelningar. Förvaltningsteamet förväntar sig ett volatilt första halvår där man tror att det lokala presidentvalet i maj kommer dämpa investeringsviljan samtidigt som osäkerheterna gällande Kinas ekonomi bidrar negativt. Även osäkerheten gällande omfattningen av Feds räntehöjningar förväntas skapa oro.

Förvaltningsteamet är positiva till de långsiktiga utsikterna för Filippinerna men varnar samtidigt för de negativa spridningseffekter som kan skapas av att landet anses tillhöra gruppen tillväxtmarknader, skriver Ponce.

Artikeln skriven av Jonathan Furelid Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds