Nyheter

Förväntningarna har kommit ned

IKC_börsen


Läs nyhetsbyrån FinWires artikel om IKCs nuvarande marknadssyn: 


I och med vi nu befinner oss i mars är rapportsäsongen för det fjärde kvartalet över. Samtliga noterade bolag har två månader på sig att rapportera in sina siffror efter ett utgånget kvartal.

Stockholmsbörsen står 12 procent lägre än vad man gjorde i samband med att rapporterna för det tredje kvartalet ebbat ut.

"Så förväntningarna har skruvats ner betydligt. Utfallen har relativt förväntningarna varierat. Generellt har verkstadsaktier rapporterat sämre än väntat, medan de svenska bankerna i stort kom ut i linje med förväntningarna på sina rapporter", skriver fondförvaltaren IKC i en kommentar.

IKC pekar på att teleoperatörer är en sektor där förväntningarna skruvats ned relativt mycket.

Fokus rikats nu efter rapporterna på de makroekonomiska faktorerna, skriver förvaltaren. Viktigt är hur den ekonomiska utvecklingen ser ut i Kina, USA och Europa samt råvarupriserna och oljepriset.

IKC lyfter upp att det finns en oro för tillståndet i de europeiska bankerna. Fondförvaltaren pekar på att de europeiska bankernas exponering mot Kina och övriga tillväxtmarknader.

"En kollaps i Kina skulle kunna få mycket negativa effekter på det europeiska banksystemet", skriver IKC.

IKC pekar också på att världen sedan Lehman Brothers-kraschen blivit dopad av billig kreditexpansion. Centralbankerna har placerat räntan vid noll procent. Det finns inget torrt krut kvar, slår IKC fast. Centralbankerna har svårare att hitta ny ammunition idag.

"Sammantaget skapar detta frågetecken kring hur välkapitaliserad banksystemet är att klara en nedgång i ekonomin med påföljande kreditförluster nu när utlåningen växt kraftigt. Det blir sannolikt ett av de stora fokusområdena framöver, liksom i Europa huruvida Storbritannien kommer att välja stanna kvar i EU eller ej", avslutar IKC sitt marknadsbrev.


Artikeln skriven av Jonathan Furelid Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds