Nyheter

Så investerar du i Filippinerna

Apsis

Artikeln är hämtad från Placera.se 2016-03-09. Läs hela artikeln nedan eller klicka här >>

Efter vår reportageresa till Filippinerna har många har hört av sig med frågor om hur man bäst investerar i regionen. Här är svaret.

Tillväxtmarknaderna har underpresterat sedan 2011 men nu börjar investerarna åter lockas av de växande ekonomierna i Asien.

Ett asiatiskt land som uppvisar en imponerande ekonomisk tillväxt de senaste åren är Filippinerna. Landet lyfts fram av flera tunga institutioner som en av de stabilaste och mest dynamiska ekonomierna i Asien.

Filippinernas historiskt starka tillväxt beror mycket på utvecklingen hos den viktigaste handelspartnern Kina. Men trots en inbromsning i den kinesiska ekonomin lyckades Filippinerna växa med 6 procent under 2015. Orsaken är att landet gjort det som Kina vill göra.

Kina försöker som bekant styra om sin ekonomi till inhemsk efterfrågan – och det är något som Filippinerna redan har gjort. Den inhemska tillväxten stiger inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin samtidigt som konsumtionen ökar. Med över 100 miljoner invånare och en växande medelklass har Filippinerna en stor bas av hushåll vars konsumtion är drivkraften.

Den filippinska börsen har utvecklats positivt men värderingen framstår, med svenska mått mätt, som hög med ett genomsnittligt p/e-tal kring 19. Det motiveras av en förväntad vinsttillväxt för börsbolagen kring 20 procent. Om den prognosen står sig så finnas det potential på börsen i Manila.

När riskviljan och intresset för tillväxtmarknaderna återvänder hos investerarna är sannolikheten stor att även Manilabörsen påverkas positivt. De som vill ta del av det har ett antal olika fondalternativ.

För det första finns det bara en ren filippinsk fond i Avanzas fondutbud, IKC Filippinerna B. Här får man en aktivt förvaltad fond som främst investerar i filippinska bolag. Fonden har gått upp knappt 2 procent sedan årsskiftet.

Tycker man att enskilda länderfonder innebär en för hög risk så kan man välja en bredare ASEAN-fond.

Filippinerna är en del av ASEAN, en förkortning av Association of South East Asian Nations. Det är en organisation vars mål är att öka den ekonomiska tillväxten i medlemsländerna som består av Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Myanmar (tidigare Burma), Kambodja, Laos, Brunei och Vietnam.

Genom att välja bredare ASEAN-fond får man bättre riskspridning, både gällande aktiemarknadssrisk och valutarisk. Filippinerna utgör mellan 10-13 procent i ASEAN-index beroende på vem som räknar.

Utbudet av aktivt förvaltade ASEAN-fonder är litet, det finns bara tre fonder i Avanzas utbud. ASEAN-fonderna har gått upp i genomsnitt 5,6 procent sedan årsskiftet. En aktivt förvaltad fond kan över- eller undervikta Filippinernas andel av fonden jämfört med sitt jämförelseindex.

Vill man sprida risken ytterligare kan man välja en Asienfond exklusive Japan. Skillnaden mot föregående kategori är främst att stora länder som Kina, Taiwan, Sydkorea och Indien ingår. Det gör att Filippinernas del i fonden minskar dramatiskt. Utvecklingen för kategorin har varit sämre än övriga kategorier, i genomsnitt är fondernas utveckling minus 3,4 procent i år.

Filippinerna ingår även i tillväxtmarknadsindex som inte är begränsade till Asien.

I tillväxtmarknaderna ingår förutom flera asiatiska länder även flera länder i Sydamerika, främst Brasilien och Mexiko. Även Ryssland, Turkiet och några länder från Europa och Mellanöstern ingår i tillväxtmarknaderna. Här utgör Filippinerna runt 2 procent av indexvikten beroende på indexberäknare.

Även här kan en aktivt förvaltad fond över- eller undervikta Filippinernas andel jämfört med sitt jämförelseindex. Kategorin tillväxtmarknader har enligt Morningstar gått ner 1 procent sedan årsskiftet.

Så vilken fondkategori är bäst? Svaret beror på din framtidstro och vilken typ av investerare du är. För den långsiktiga investeraren som är passiv är det förmodligen bättre med de bredaste fondalternativen. Här får förvaltaren större frihet att anpassa innehaven till den ekonomiska utvecklingen i de olika länderna som ingår i fonden.

För den aktiva investeraren ger de smalare kategorierna kombinerat med rena landfonder bättre möjlighet att själv styra investeringarna och större möjlighet att dra nytta av specialiserade förvaltares kompetens.

Den här artikeln är en del i Placeras reportageresa i Asien.

 

Redaktör på Placera.se
Pär Ståhl
Par.Stahl@placera.se