Nyheter

IKC Filippinerna steg i negativ marknad i februari

Manila_shutterstock_382605847


IKC Filippinerna (andelsklass A) steg 1,42 procent i februari vilket ska jämföras med den filippinska börsen som sjönk 0,25 procent under månaden. Sedan årsskiftet är fonden ned 2,86 procent att jämföra med index som sjunkit 4,04 procent, enligt en kommentar från fondens analytiker Rosel Ponce till nyhetsbyrån Finwire.

Under månaden gynnades fondens relativavkastning av att den inte hade innehav i telekomoperatören Philippine Long Distance Telephone som föll efter att ha reviderat ned sina vinstestimat. Avsaknaden av innehav i Bank of the Philippine Islands bidrog också positivt till den relativa avkastningen. Bland de innehav som utvecklades positivt märktes Metropolitan Bank & Trust och Ayala Land.

Vid utgången av december sålde fonden samtliga innehav i bolag inom elförsörjning, istället investerades i bland annat banker. Anledningen till försäljningen av elbolag stavades dämpad vinstutveckling. Köpen av banker motiveras av att man ser en tillväxt i utlåning. Bland individuella bolag som fonden ökade kraftigt återfanns konglomeraten GT Capital Holdings och JG Summit Holdings även fastighetsbolaget SM Prime Holdings fick en större vikt i portföljen.

Framåtblickande ser Rosel Ponce att marknaden fortsatt kommer styras av utländska flöden då dessa utgör halva omsättningen på den filippinska börsen. Även divergerande centralbankspolitik kommer ha en påverkan på marknadsutvecklingen tror Ponce. Analytikern ser fortsatt positivt på Filippinernas långsiktiga tillväxtutsikter vilka anses intakta.

Artikeln skriven av Jonathan Furelid på nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds