Nyheter

Fördel Filippinerna

Asien.placera.se

Artikeln är hämtad från Placera.se 2016-03-04. Läs hela artikeln nedan eller klicka här >> 

En av de mest populära investeringsstrategierna inför 2016 var att börja placera i tillväxtekonomierna, emerging markets. Efter en närmast katastrofal inledning på det nya året har det också vänt upp ordenligt på flera av dessa marknader sedan botten den 21 januari.

För att ta några tidigare populära marknader så har exempelvis börserna i Brasilien, Ryssland, Sydafrika och Turkiet stigit med tvåsiffriga procenttal sedan dess.

Det här är dock marknader som i mångt och mycket fortsätter att präglas av ekonomisk och/eller politisk instabilitet och riskerna är därmed fortsatt stora. I flera fall tycks det mest handla om bottenfiske från investerarkollektivet efter att börserna, och valutorna, i många fall underpresterat ända sedan 2011.

Det finns samtidigt undantag och ett tydligt sådant exempel är Filippinerna. Det är ett land som tidigare halkat lite efter i den asiatiska tillväxtboomen men som numera uppvisar en imponerande ekonomisk stabilitet. Börsen har också utvecklats starkt och har efter ett svagt 2015 och en svag inledning på 2016 stigit med hela 12,8 procent sedan den 21 januari.

Både Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) har dessutom på senare tid lyft fram Filippinerna som en av de stabilaste och mest dynamiska ekonomierna i Asien.

Trots utmanande omständigheter i form av finansiell turbulens och inbromsningen hos den viktiga handelspartnern Kina lyckades landet prestera en tillväxt på nära 6 procent under 2015. Mycket beroende på stark investeringstillväxt och stigande konsumtion. Tillväxten i år och nästa år väntas nå en bit över 6 procent, enligt IMF.

Samtidigt ligger inflationen på låga 1,3 procent, vilket är en bra bit under centralbankens inflationsmål på 2-4 procent. Valutan har också varit närmast ett under av stabilitet i förhållande till ovan uppräknade länder. Efter en svag start på året har den filippinska peson till och med stärkts en aning mot den amerikanska dollarn, som i övrigt gått relativt starkt. Peson var dessutom den valuta i Sydostasien som utvecklades allra bäst under fjolåret.

Centralbanken har i sin tur hållit sin styrränta oförändrad på 6 procent sedan september 2014.

Ändå är stora inhemska dollarlån ett av de större hoten mot filippinsk ekonomi. Det gör landet känsligt för dollarförstärkningar och riskerar att spä på utflödet av kapital. Ännu så länge har man dock klarat sig hyggligt och statskulden ligger på låga 45,5 procent av BNP.

Det är en av de lägsta skulderna i regionen, samtidigt som budgetunderskottet pressas ner mot 2 procent av BNP.

Den gynnsamma hanteringen av statsskulden, under det nuvarande presidentskapet, har dessutom bidragit att landet fått sin kreditvärdering uppgraderad fyra gånger och numera har status investment grade.

Landet går däremot mot ett osäkert presidentval den 9 maj där ingen favorit ännu utkristalliserats. Det kan, i värsta fall, komma att bidra till en del finansiell turbulens i det korta perspektivet men sunda ekonomiska fundamenta talar för att det i så fall borde vara övergående.

Filippinerna är också ett av de länder som gynnas av ett lågt oljepris. Däremot är landet rikt på andra basvaror samt jordbruks- och skogsprodukter, varför en revansch för råvarupriserna skulle vara välkommet för landets ekonomi. Det finns numera också en viss prispress uppåt på delar av marknaden för basmetaller.

På kort sikt är det stora hotet mot den filippinska ekonomin, förutom en kraftig dollarförstärkning och finansiell turbulens, en fortsatt avmattning i den kinesiska ekonomin. Men precis som fallet är i Kina har Filippinerna stora möjligheter att stimulera den inhemska ekonomin både i form av räntesänkningar och med större offentliga satsningar.

I en situation där investerare än en gång lockas till att placera i emerging markets framstår Filippinerna därför som ett av de mer stabila alternativen. Trots att landets aktiemarknad inte underpresterat på samma sätt som många andra tillväxtländer gjort under de senaste 3-4 åren.

Redaktör på Placera.se
Pekka Kääntä
pekka.kaanta@placera.nu