Nyheter

Morningstar rankar bäst i klassen av hållbara fonder.

Morningstar rankar bäst i klassen av hållbara fonder

Allt fler fondsparare blir medvetna om sparandets koppling till hållbarhetsfrågor.
Detta ökar pressen på fondbolagen att visa hur de tar ansvar.

glob


Det oberoende analysföretaget Morningstar lanserade under mars sitt nya hållbarhetsbetyg för fonder och grundar sig på analyser av omkring 4.500 börsföretag globalt och täcker just nu cirka 300 svenska fonder. Morningstars ambition är att antalet fonder som blir betygsatta ska öka efterhand.


Nytt hållbarhetsbetyg - jordglobar
Fondernas hållbarhetsbetyg, Morningstar Sustainability Rating, består av en femgradig skala där fem utgör det hösta betyget. Ratingen finns publicerad på Morningstars hemsida under respektive fonds faktasida och symboliseras av jordglobar. Det nya betyget gör det lättare för investerare att bedöma hur de bolag som fonderna investerar i hanterar sina risker vad gäller hållbarhet samt jämföra fonder med hänsyn till ESG (Environmental, Social, Governance) principerna som inkluderar krav som miljöansvar, socialt ansvar och ägarstyrning. Morningstars hållbarhetsbetyg baseras på data framtaget av Sustainalytics. De är ett oberoende analysföretag som tar fram hållbarhetsanalyser av bolag till investerare och finansiella aktörer i hela världen.


IKC Fonder placerar sig i topplistan av de svenska fondbolagen.
Läs hela artikeln som Dagens industri publicerat här


Hittills har sex IKC-fonder analyserats:
IKC Asien (5/5)

IKC Fastighetsfond (4/5)
IKC Global Brand (3/5)
IKC Opportunities (3/5)
IKC Pension Variabel (3/5)
IKC Filippinerna (2/5).

Vill du veta mer om hur Morningstar utvärderar hållbarhetsbetyget? Klicka här