Nyheter

Information avseende fusion mellan IKC Tre Euro Balanserad, IKC Tre Euro Offensiv till IKC Tre Euro.

Information avseende fusion mellan IKC Tre Euro Balanserad, IKC Tre Euro Offensiv till  IKC Tre Euro.


IKC Fonder AB (556732-6953) har beslutat att fonderna IKC Tre Euro Balanserad (Tre Euro B) och IKC Tre Euro Offensiv (Tre Euro O) ska fusioneras med en ny övertagande fond, IKC Tre Euro (Tre Euro).

Fonderna fusioneras för att effektivisera förvaltningen och i syfte att skapa förutsättningar för god avkastning av den sammanslagna fondens medel. Tillstånd från Finansinspektionen att genomföra fusionen har lämnats 2016-02-16 och fusionen kommer att verkställas 10 juni 2016.

Om Du väljer att delta i fusionen behöver du inte vidta några åtgärder.

Du kan också välja att sälja Dina fondandelar eller att byta till en annan fond med liknande placeringsinriktning bland de övriga fonder som  IKC Fonder AB förvaltar inom Skandia Link. I sådant fall behöver Du agera
innan den 10 juni 2016. Begäran om köp och försäljning av fondandelar ska i så fall vara Skandia Link tillhanda via fax eller brev senast kl. 11.00 den 10 juni 2016.


Kontakta oss gärna om eventuella frågor gällande fusionen skulle uppkomma.

 IKC FONDER
 
Tel: 040-660 70 00
 Box: 4155, 203 12 Malmö
 Fax: 040-660 70 70
 E post: info@ikcfonder.se