Nyheter

Förvaltaren har ordet juni 2016 - Brexit

I den brittiska folkomröstningen om EU fick de som ville lämna EU en majoritet av rösterna. Detta har skapat osäkerhet på de finansiella marknaderna. Aktiemarknaderna har gått ner kraftigt och det har varit stora rörelser på valutamarknaderna. Storbritannien har ännu inte formellt lämnat EU. Det krävs att Storbritannien utlöser artikel 50 i EU-fördraget för att starta den tvååriga utträdesprocessen. Den avgående premiärministern David Cameron har överlämnat denna fråga till den som kommer att efterträda honom. Ny partiledare i det konservativa partiet kommer sannolikt inte utses förrän i oktober. Detta vakuum skapar osäkerhet på de finansiella marknaderna.


I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor ligger vi cirka neutralt viktade i andelen aktier. Merparten av placeringarna i aktier ligger utomlands. Den försvagade kronan har delvis skyddat dessa placeringars värde. Placeringarna i aktier finns framförallt inom konjunkturstabila bolag, t.ex. läkemedel, livsmedels- och dryckesbolag och dagligvaruhandel. I stort sett finns det låg exponering mot banker och konjunktur-känsliga bolag. Detsamma gäller i IKC Sverige Flexibel, IKC Pension Variabel och IKC Global Brand. Denna placeringsfilosofi finns i stort sett också IKC Asien och IKC Filippinerna. Detta präglar vår försiktiga syn på konjunkturen.