Nyheter

Marknadskommentar - IKC Avkastningsfond


avskastningsfond nyheter


IKC Avkastningsfond augusti 2016


Marknaden har varit fortsatt mycket stark efter sommaren. Många aktörer verkar ha köpbehov med gott om likviditet och priserna stiger då ganska snabbt när få vill sälja. Avkastningsfonden levererade ytterligare en positiv månad med en uppgång på knappt 0,7% och visar därmed en avkastning på nästan 2,7% hittills i år.

Under sommaren har det blivit allt tydligare tecken på den materialbrist som befarades, men primärmarknaden börjar komma igång och med fler emissioner kan det bli bättre balans. Avkastningsfonden har deltagit i några emissioner, bland annat från ALM Equity och Resurs Bank. I övrigt har likviditeten i fonden ökats och inriktningen har varit att dra ner risken något.

De flesta innehaven i portföljen gav positivt bidrag under månaden även om det fanns lite svaghet i de norska innehaven. En snabb uppvärdering av bankernas efterställda så kallade tier2 obligationer gav relativt stor effekt liksom en positiv rapport från YA som varit nedtryckt av dåliga nyheter. Innehav i högavkastande obligationer gav generellt bra bidrag medan avkastningsnivån för korta placeringar som t ex certifikat är väldigt låg i dagens ränteläge.
Marknaden är inne i en väldigt stark period och utvecklingen hittills i år är i en takt som blir svår att hålla. Det förefaller troligt att det kommer fler emissioner till marknaden och att det då kan skapas en bättre balans mellan köpare och säljare.


>> IKC Avkastningsfond