Nyheter

Premiepension

I BETÄNKANDE AV 2016 ÅRS PREMIEPENSIONSUTREDNING som presenterades vid ett möte igår där IKC var representerade framgick att utredningens förslag för att få svenska pensionssparare att bli mer aktiva är att man som premiepensionssparare måste bekräfta sina tidigare val. Den som inte gör något av valen (behålla sitt tidigare val, byta fonder eller välja något statligt alternativ) föreslås automatiskt bli flyttade till icke-vals alternativet AP7 Såfa dit även nya pensionssparare föreslås hamna för att sedan informeras om sina valmöjligheter. Detta ska sedan ske vart 7e år för varje individ.