Nyheter

Ett nytt hem och en familj i barnbyn i Manila

Filippinerna har under många år plågats hårt av fattigdom, naturkatastrofer, barnsexhandel och korruption.

SOS Barnbyar etablerades i landet under 1960-talet och sedan 1988 får ensamma och övergivna barn

ett nytt hem och en familj i barnbyn i Manila. Idag bor 64 barn i byn och nära 40 ungdomar bor i det

angränsande ungdomsboendet.

 Ta del av återrapport 2/2016 från Manila Filippinerna >>


2016decsos