Nyheter

Förvaltaren har ordet, dec 2016


Förvaltaren har ordet, december 2016


Efter det att Italien röstat nej till en förändring av konstitutionen gick aktiemarknaderna upp. Marknaderna hade förhoppningar om att detta ökade möjligheterna att ECB förlänger sina köp av obligationer i marknaden. Uppgången på aktiemarknaderna fortsatte sedan efter det att ECB annonserat att de kommer fortsätta att köpa obligationer i marknaden hela året 2017. Dollarn förstärktes och räntorna på obligationer gick upp på förhoppningar om att den amerikanska ekonomin påverkas positivt av planerade infrastrukturinvesteringar och av en planerad sänkning av företagsbeskattningen. I synnerhet cykliska företag och banker utvecklades starkt. Mot slutet av månaden började mer defensiva aktier gå upp. Något lägre obligationsräntor i USA påverkade bl.a. konjunkturstabila bolag, fastighets- och infrastrukturbolag positivt. 


I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor ligger vi överviktade i aktier. Inledningen på ett nytt år brukar ofta präglas av rätt starka aktiemarknader. Mycket kapital brukar placeras i aktiemarknaderna under de första månaderna på året och utdelningar under våren brukar ge stöd till aktiemarknaden. Men i det lite längre perspektivet finns det anledning till att begrunda om den relativt kraftiga uppgången på aktiemarknaderna efter det amerikanska presidentvalet är uthållig. Det finns förhoppningar om högre tillväxt och prognoserna för tillväxten har skruvats upp. I det kortare perspektivet finns det dock en risk för att förhoppningarna om en bättre tillväxt kanske är något för höga. Det kommer att ta tid innan nya infrastrukturinvesteringar hinner börja påverka den amerikanska tillväxten positivt. Under tiden finns det en risk för att den amerikanska ekonomin kan påverkas negativt av den kraftiga uppgången av obligationsräntorna och förstärkningen av dollarn. Vi kommer hålla särskild uppmärksamhet på bostadsmarknaden, detalj- och bilförsäljningen vilka är räntekänsliga. Även den globala ekonomin påverkas negativt av de högre räntorna på obligationer.