Nyheter

Se över räntedelen av ditt sparande

Vi står idag i ett läge där aktier sannolikt inte kommer att ge samma goda avkastning som tidigare.
En möjlighet är att koncentrera sina investeringar i lågriskaktier, men det finns ändå ingen
garanti för att kurserna håller marknaden stången i kristider. Därför är räntesparande en viktig
del säger Lars Bredenberg, förvaltare av IKC Avkastningsfond som haft en snittavkastning på
drygt 3% de tre senaste åren.


artikel >>


nordnetblogg lars sep2017