Nyheter

Återrapport SOS Barnbyar Filippinerna

SOS barnby Manila har varit verksam sedan 1988,
och idag bor sammanlagt 50 barn i barnbyns åtta
SOS-familjer. I ungdomsboendet som ligger i
anslutning till barnbyn bor 33 ungdomar, där de med
vuxnas hjälp förbereds för livet som självständiga
individer.


Hittills under året har två ungdomar flyttat från
barnbyn för att skapa sig ett eget hem. När detta
sker, lämnar våra unga vuxna byn i trygg förvissning
om att deras SOS-familj kommer finnas där för dem
om de behöver. Vårt arbete hade inte varit möjligt utan er och andra
givare.

Varmt tack för att ni ger barn i Manila en
bättre framtid!

Återrapport >>

SOS Barnbyar >>


https://sos-barnbyar.se/