Nyheter

Förvaltaren har ordet, jan 2018

inge


pdfikon_IKCFörvaltaren har ordet jan 2018 -PDF 

            

Januari 2018

Inledningen av året präglades av en rivstart på de globala aktiemarknaderna. Prognoser om en fortsatt stark global tillväxt smittade av sig på aktiemarknaderna. I synnerhet teknologi- och mjukvarubolag steg kraftigt medan mer defensiva sektorer utvecklades svagare. I mitten av månaden började oro på räntemarknaden påverka de finansiella marknaderna. Räntorna gick upp i samband med att uppgifter kom fram att BOJ, den japanska centralbanken, i slutet av 2017 minskat sina köp av obligationer i marknaden. Osäkerheten på marknaderna späddes på av att kongressen var tvungen att komma överens om en budget för den amerikanska ekonomin. Men i samband med att kongressen beslutade att förlänga budgeten till februari vände aktiemarknaderna uppåt. Uppgången förstärktes också av att dollarn försvagades, vilket påverkade den amerikanska börsen positivt. Mot slutet av månaden försvagades aktiemarknaderna när räntorna på obligationer gick upp.

Prognoserna för tillväxten i den globala ekonomin 2018 ser bra ut. IMF har höjt sin prognos för den globala tillväxten för 2018 och 2019 till 3,9% för respektive år. Man har bl.a. höjt tillväxten i den amerikanska ekonomin från 2,3% till 2,7% för 2018 tack vare positiva effekter från den genomförda skattereformen. Den sänkta skatten för amerikanska företag har lett till att flera företag har höjt sina vinstprognoser för 2018.

I våra fonder 0 - 100, som allokerar mellan aktier och räntor, ligger vi överviktade i aktier. Centralbankerna förväntas sammantaget föra en expansiv penningpolitik en bra bit in på 2018. Detta ger ett underliggande stöd till aktie- och räntemarknaderna. Men risken på de finansiella marknaderna kommer öka i takt med att centralbankerna stramar åt penningpolitiken. Vidare finns det en risk att ett högre budgetunderskott i USA, p.g.a. sänkta skatter och högre försvarsutgifter, kommer leda till högre räntor framöver.


rand

 - 2017 -

december
november
oktober
september
augusti
maj
april
-
 mars
-
 februari
- januari


 Arkiv >>

rand