Nyheter

Marknadsbrev, feb 2018

Förvaltarkommentar med prognoser för tillväxt, allokering och centralbankernas penningpolitik. Aktuell avkastning, månadsrapporter samt kommande event med IKC Fonder är en del av månadens marknadsbrev.
Välkommen att ta del marknadsbrev här >>


marknadsbrev feb 2018