Nyheter

Förvaltaren har ordet, feb 2018

inge


pdfikon_IKC feb 2018


Förväntat stark aktiemarknad under våren men också ökade risker.

I inledningen av månaden tilltog nedgången på aktiemarknaderna. Nedgången leddes av att räntorna på den amerikanska obligationsmarknaden steg kraftigt. I synnerhet sjönk finansiella, teknologi- och cykliska aktier kraftigt medan dagligvaror och läkemedelsaktier klarade sig bättre. Rapporterna för företagens resultat var överlag bra, i synnerhet i USA. Den sänkta skatten för amerikanska företag har lett till att flera företag har höjt sina vinstprognoser för 2018. I samband med att företagens återköpsprogram av egna aktier, efter att kvartalsrapporterna presenterats, sattes igång så rekylerade aktiemarknaderna uppåt.


I våra fonder 0 - 100, som allokerar mellan aktier och räntor, ligger vi överviktade i aktier. I samband med räntorna på amerikanska obligationer började stiga minskade vi andelen aktier till ca 50 %. Efter det att aktiemarknaden korrigerats nedåt ökade vi successivt andelen aktier till drygt 80 %. Centralbankerna förväntas sammantaget föra en expansiv penningpolitik en bra bit in på 2018. Detta och rekordstora återköp av egna aktier i amerikanska företag ger ett underliggande stöd till aktiemarknaderna. Vidare brukar aktiemarknaderna utvecklas starkt under våren i samband med att utdelningarna avskiljs för att sedan utvecklas något svagare. Men riskerna på aktiemarknaderna bedöms ha ökat och det är troligt att det blir en mer volatil marknad framöver. Vi kommer noga följa utvecklingen på marknaderna.


rand

 

- 2018 -

februari

januari


- 2017 -

- december
- november
- oktober
- september
- augusti
- maj
- april
- mars
- februari
-
 januari


 Arkiv >>

rand