Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond, feb 2018

Även denna månad var det väldigt god bredd i utvecklingen i portföljen och det stora flertalet av innehaven gav relativt små positiva bidrag. Månadsrapport feb 2018


avkastninglars1