Nyheter

Förvaltaren har ordet - mars 2018


inge


pdfikon_IKCmars 2018


Inledningen av mars präglades av en volatil aktiemarknad. Förslaget från Donald Trump att USA ska införa tullar på stål och aluminium som importeras, skapade osäkerhet på aktiemarknaderna. Efter ett tag stabiliserades marknaden. Men börsfallet tog åter fart i samband med att det kom fram att data från användare av Facebook använts av en engelsk analysfirma i samband med den amerikanska valkampanjen. Facebook-aktien föll kraftigt och den drog med sig den övriga aktiemarknaden i fallet, i synnerhet teknologisektorn. Nergången på aktiemarknaderna tilltog när den amerikanske presidenten annonserade tullar på import av varor och tjänster från Kina på upp till 60 miljarder dollar. Kina svarade med att införa tullar på import av amerikanska varor på 3 miljarder dollar. I slutet av månaden återhämtade sig aktiemarknaderna när retoriken kring införande av tullar i handeln mellan Kina och USA mildrades. Men de sista dagarna blev handeln volatil. Framförallt för teknologibolagen.


I våra fonder 0 - 100, som allokerar mellan aktier och räntor, tog vi i början av månaden ner aktieandelen i samband med att USA annonserades tullar på stål och aluminium som exporteras till USA. Vi viktade ned andelen aktier ytterligare i mitten av månaden innan den FED höjde styrräntan. Efter det att aktiemarknaderna fallit viktade vi åter upp andelen aktier till övervikt. Den amerikanska centralbanken förväntas höja styrräntan ytterligare två gånger till i år. Detta kommer leda till att finansieringen för företag och banker på obligationsmarknaden blir dyrare framöver. Detta kan sätta lite press på aktiemarknaden framöver. Mot detta ska ställas att vinsterna förväntas utvecklas väl 2018.