Nyheter

Förvaltaren har ordet - maj 2018

ingepdfikon_IKCapril 2018


Inledningen av april präglades av en volatil aktiemarknad. Marknaden påverkades negativt av en skarp retorik kring införande av tullar i handeln mellan Kina och USA. Även oro i Syrien hade en dämpande effekt på marknaderna. Efterhand återhämtade sig aktiemarknaderna inför rapporterna för det första kvartalet i USA. I synnerhet steg teknologiaktier medan det omvända förhållandet gällde för mer defensiva placeringar, t.ex. livsmedels- och dryckesbolag och eldistributionsbolag. Men uppgången blev kortvarig, stigande räntor på obligationer i USA och ett allt högre oljepris fick aktiemarknaderna att falla. Denna tendens förstärktes i samband med att flera amerikanska teknologiföretag och verkstadsföretag föll efter att deras rapporter presenterats. I synnerhet föll Caterpillar efter att de pekat på att första kvartalet sannolikt är toppen på vinsttillväxten för företaget. Detta fick flera andra verkstadsföretag att falla på börserna.
I våra fonder 0 - 100, som allokerar mellan aktier och räntor ligger vi ungefär neutralt viktade i aktier. I mitten av månaden började vi ta ner andelen aktier successivt. En anledning till detta var bl.a. högre räntor på obligationer i USA, stigande oljepris och en njugg inställning av aktiemarknaderna till flera av företagsrapporterna som presenterades. Vidare har tillväxten i Europa varit lite svagare än förväntat.
/ Arkiv - Förvaltaren har ordet /