Nyheter

Återrapport från SOS barnby Manila

I SOS barnby Manila bor idag sammanlagt 58 barn i barnbyns sju SOS-familjer. Barnbyn har varit verksam sedan 1988 och i ungdomsboendet som ligger i anslutning till barnbyn bor 28 ungdomar, som får hjälp att förbereda sig inför livet som självständiga vuxna.


För att ge bästa möjliga omsorg för barnen och ungdomarna har SOS Barnbyar i Manila sju SOS-mammor och två ungdomsmedarbetare. För att ge extra stöd har SOS Barnbyar i Manila två assisterande mammor som hjälper SOS-mammorna, fem administratörer och nio pedagogiska medarbetare.

Läs mer  >>


/ ÅterrapportSOS Barnbyar /

sosrapport2018