Nyheter

Förvaltaren har ordet

inge


Inledningen av maj präglades av en stark utveckling på aktiemarknaderna. Framförallt utvecklades energi- och teknologibolag starkt. Energibolagen påverkades positivt av högre oljepris i samband med USA annonserade att de går ur kärnenergiavtalet med Iran. Teknologibolagen steg efter en stark rapport från Apple. Däremot utvecklades aktiemarknaderna på tillväxtmarknaderna negativt när dollarn stärktes. I samband med att USA och Kina tonade ner sina meningsskiljaktigheter i sina förhandlingar om att få ner det amerikanska handelsunderskottet i handeln med Kina steg aktiemarknaderna. Mot slutet av månaden föll aktiemarknaderna tillbaka p.g.a. politisk oro i Italien. Verkstadsaktier påverkades negativt efter att SKF annonserat att de drar ner på produktionen.


I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor ligger vi överviktade i aktier. I mitten av månaden började vi vikta upp andelen aktier. En anledning till det var att aktiemarknaden i USA fortsatte upp tack vare bl.a. att de amerikanska företagen körde igång med stora återköp av egna aktier efter rapportperioden.


Framöver blir det viktigt att följa hur centralbankerna agerar de närmaste månaderna, i synnerhet FED och ECB. I juni förväntas FED höja styrräntan och marknaden kommer spänt vänta på hur FED formulerar sig om framtiden. Under hösten är det sannolikt att ECB informerar om den framtida penningpolitiken. I takt med att styrräntan i USA höjs ökar sannolikheten för att det kommer påverka aktiemarknaderna framöver.


/ Förvaltaren har ordet /