Nyheter

Förvaltaren har ordet, juli 2018


inge


Inledningen av juni präglades av en stark utveckling på aktiemarknaderna. Däremot var det fortsatt oro på flera tillväxtmarknader i samband med att dollarn stärktes. Dollarn förstärktes ytterligare när ECB sänkte sin prognos för tillväxten 2018 medan FED, den amerikanska centralbanken, meddelade att den amerikanska ekonomin utvecklas starkt. FED höjde planenligt styrräntan med 0,25 procent. I samband med att handelskonflikten mellan Kina och USA trappades upp föll aktiemarknaderna. Framförallt utvecklades konjunkturkänsliga bolag negativt medan dagligvaru- och livsmedelsbolag samt hälsovårdsbolag klarade sig bättre.


I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor ligger vi överviktade i aktier. I mitten av månaden viktade vi ner andelen aktier något i Sverige och USA. Mot slutet av månaden viktades andelen aktier ner ytterligare. Framförallt viktades USA och Asien ner. Anledningen till det var en ökad osäkerhet hur handelskonflikten mellan Kina och USA kommer lösas. På sikt kommer man sannolikt fram till en lösning som är acceptabel för alla involverade parter, men det finns en risk att processen kan bli utdragen.


pdfikon_IKCJuni 2018


Arkiv - Förvaltaren har ordet /