Nyheter

Förvaltaren har ordet, okt 2018


forvaltaren har ordet oktober 2018


pdfikon_IKCFörvaltaren har ordet >>


Inledningen av september präglades av en oregelbunden utveckling på aktiemarknaderna. Halvledarbolag tog stryk p.g.a. av lägre priser på minneschips och Facebook, Twitter och Google påverkades negativt av uppgifter om att myndigheterna i USA ska se över deras verksamhet. Även de konjunkturkänsliga bostadsutvecklingsbolagen i USA hade en svag kursutveckling. Marknaderna reagerade initialt negativt när det annonserades att USA inför tullar på varor motsvarande ett värde på 200 miljarder dollar från Kina. Kina svarade direkt med att införa tullar på varor motsvarande ett värde på 60 miljarder dollar från USA. Därefter noterades nya kursrekord på den amerikanska aktiemarknaden. Mot slutet av månaden vinstvarnade BMW, vilket påverkade kurserna negativt på flera europeiska bilföretag, i synnerhet de tyska. Mot slutet av månaden höjde FED som förväntat styrräntan med 0,25%.

I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor ligger vi överviktade i aktier. Men i början av månaden minskade vi andelen aktier något i USA, Asien och Sverige p.g.a. av farhågor om oro för en utvidgad handelskonflikt mellan Kina och USA och en förväntad räntehöjning i USA i september. Inför företagsrapporterna för det tredje kvartalet kommer återköpsprogrammen av egna aktier i amerikanska företag att minska, vilket ger ett mindre stöd till marknaden.


Framöver blir det viktigt att följa hur tillväxten i de olika regionerna utvecklas. En allt starkare inhemsk ekonomi i länderna i Europa bidrar till att tillväxttakten i den europeiska ekonomin i år växer ungefär i samma takt som 2017, drygt 2%. Men på lite längre sikt bedömer vi att risken för tillväxten ligger på nedsidan i Europa. En viktig anledning till detta är att den penningpolitiska stimulansen i Europa kommer att stramas åt i samband med att ECB kommer upphöra med att köpa obligationer i marknaden vid slutet av året. På sikt leder detta sannolikt till att räntorna på obligationer kommer öka, i synnerhet länder med en hög skuldsättning, t.ex. Italien, Spanien, Portugal. Även företagsobligationer kommer påverkas. Det finns en risk för att räntorna på företagsobligationer med lågt kreditbetyg på sikt kommer gå upp från rekordlåga nivåer, vilket försvårar finansieringen för bolag med svaga balansräkningar. Högre finansieringskostnader för en del företag framöver leder sannolikt till att en del mer riskfyllda investeringar skjuts på framtiden. Därtill finns det allt fler tecken på att exporten i flera länder i Europa har nått sin topp, i synnerhet i Tyskland och Frankrike. För 2019 förväntas det en lägre tillväxt i Europa jämfört med 2018.

USA gynnas under resten av året av de skattesänkningar som genomförts i USA i år. Framöver blir det viktigt att följa utvecklingen på den amerikanska räntemarknaden. Ytterligare höjningar av styrräntan kan leda till högre obligationsräntor. Detta skulle vara negativt för tillväxten i ekonomin och i synnerhet för fastighetsmarknaden.

I Sverige förväntas det en räntehöjning av riksbanken i början av 2019. Detta kan påverka kronan och räntekänsliga delar av ekonomin i Sverige.