Nyheter

Återrapport - SOS Barnbyar i Manila

SOS Barnbyar har varit verksamt i Manila sedan 1988 och i barnbyns sex familjer bor idag 49 barn. I ungdomsboendet som ligger i anslutning till barnbyn bor närmare 30 ungdomar, som där får hjälp att förbereda sig inför livet som självständiga vuxna. IKC Fonder har sedan 2013 samarbetat med SOS Barnby i Manila.


Återrapport 2/2018

SOS Barnbyar

rapport2