Nyheter

Förvaltaren har ordet, nov 2018


inge


Förvaltaren har ordet  pdfikon_IKC


- oktober 2018

Inledningen av oktober påverkades aktiemarknaderna positivt av att USA och Canada kom överens om ett nytt handelsavtal. Men uppgången blev kortvarig. Stigande oljepris och högre obligationsräntor i b.la. USA och Italien, fick aktiemarknaderna att falla. I USA fortsatte de konjunkturkänsliga bostadsutvecklingsbolagen att falla. Teknologibolagen föll p.g.a. ökad oro för att handelstvisten mellan USA och Kina förvärrats efter uppgifter om att Kina försökt få information om amerikanska teknologiföretags forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta förnekades bestämt från Kina. Defensiva placeringar som dryck-, livsmedels- och infrastrukturbolag klarade sig bättre. Fallet på börserna tilltog i samband med att företagsrapporterna presenterades. I USA kom de flesta rapporterna in bättre än förväntat medan de i Europa inte var fullt lika bra. I synnerhet halvledarbolag och konjunkturkänsliga industri- och byggbolag överraskade negativt. Mot slutet av månaden vände aktiemarknaderna upp. 


I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor låg vi i stort sett underviktade i aktier under hela månaden när aktiemarknaden föll. I början av månaden minskade vi andelen aktier i USA, Asien och Sverige p.ga högre obligationsräntor, stigande oljepris och att återköpsprorammen av egna aktier i amerikanska företag minskar inför företagsrapporterna. P.g.a. sämre utsikter för den kinesiska ekonomin togs redan i somras exponeringen mot Kina bort, b.la såldes innehaven i Alibaba och Tencent. Mot slutet av månaden viktades andelen aktier upp i USA, Asien och Sverige efter det att aktiemarknaderna hade fallit kraftigt. 


Under den senaste tiden har våra fonder IKC Pension Variabel, IKC Opportunities, IKC Sverige Flexibel, IKC Global Brand och våra allokeringsfonder gått klart bättre än sina jämförelseindex. 


Framöver blir det viktigt att följa hur tillväxten i de olika regionerna utvecklas. Det finns tecken på att privatkonsumtionen i Kina kan utvecklas svagare än förväntat. Försäljningen av bilar i Kina, världens största marknad för bilar, spås att falla i år. Om marknaden viker ytterligare är det sannolikt att de kinesiska myndigheterna kommer att stimulera bilförsäljningen. Men detta är bara en kortsiktig lösning som skjuter på de underliggande problemen: den kinesiska bilmarknaden börjar bli mättad. Kinesiska hushåll äger idag en hög andel bilar per hushåll. I Europa pekar Volkswagen på att deras försäljning av bilar i Kina minskar. Likadant gör Jaguar Land Rover, som stängt en av sina fabriker i England för två veckor. En omställning till fler elbilar kommer påverka bil- och verkstadsindustrin framöver. Elbilar är mycket enklare i sin konstruktion än bensinbilar. Daimler uppger att det bara krävs en tiondel så många arbetare för att producera en elmotor jämfört med en förbränningsmotor. Detta kan få negativa konsekvenser för den viktiga bil- och verkstadsindustrin i Europa.


En god tillväxt i privatkonsumtionen i Europa och nya satsningar på infrastruktur i Kina pekar på en hygglig tillväxt nästa år i Europa och Kina, men i en något lägre takt än i år. I USA förväntas det en lägre tillväxt 2019 när effekterna av skattestimulanserna börja klinga av. Därtill finns det allt fler tecken på att bostads- och byggmarknaden i USA påverkas negativt av FED:s räntehöjningar. Sammantaget ser det något sämre ut för tillväxten i USA, Europa och Kina nästa år. Detta kommer påverka företagens vinster negativt 2019, i synnerhet för konjunkturkänsliga företag. Utrymmet för att stimulera den ekonomiska tillväxten framöver är begränsad p.g.a. de redan låga räntorna och den höga skuldsättningen, i synnerhet i Kina, men även i Europa och USA. De sämre utsikterna för den ekonomiska tillväxten framöver sätter press på att Kina och USA att återuppta handelsförhandlingarna.