Nyheter

Förvaltaren har ordet, dec 2018


forvaltaren har ordet oktober 2018Förvaltaren har ordet november 2018

Inledningen av månaden präglades av en oregelbunden utveckling på aktiemarknaderna. Efter det amerikanska mellanårsvalet till kongressen, där demokraterna tog över majoriteten i representanthuset medan republikanerna behöll majoriteten i senaten, steg aktiemarknaderna. Men uppgången blev kortvarig. Oro för att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina ska dra ut på tiden fick aktiemarknaderna att falla. I synnerhet föll teknologiaktierna efter att underleverantörer till Apple varnat för lägre orderingång. Oro för att ”Brexit” förhandlingarna skulle dra ut på tiden förstärkte börsfallet. Mot slutet av månaden återhämtade sig aktiemarknaderna inför handelsförhandlingarna mellan Kina och USA. Uppgången förstärktes efter ett duvaktigt uttalande om räntehöjningar från FED – chefen Jerome Powell.


I mitten av månaden minskade vi andelen aktier i Europa, USA och Asien p.ga. av ökad osäkerhet på marknaderna inför handelsförhandlingarna mellan USA och Kina i slutet av månaden och tecken på en något svagare tillväxt i Kina och Europa samt oro på kreditmarknaden. I USA har utsikterna för General Electric att finansiera sig på kreditmarknaden försämrats och i Kina har kredittillväxten avtagit och humöret på obligationsmarknaden dämpats, i synnerhet för bostadsutvecklare. Även i Indien har obligationsmarknaden drabbats av problem för bostadsutvecklare.


Framöver blir det viktigt att följa hur den globala tillväxten utvecklar sig. Det finns redan klassiska tecken på att tillväxten håller på att avta: försäljning av bilar, bostäder, kylskåp, spisar, mobiltelefoner och detaljhandel och övernattningar på hotell har försvagats i stora delar av världen. Detta har också avspeglat sig i kurserna för bolag som är verksamma inom dessa branscher. Vidare har oljepriset fallit kraftigt den senaste tiden. Det finns en risk att den globala tillväxten kan försvagas ytterligare om centralbankerna fortsätter att strama åt penningpolitiken. Framför allt blir det viktigt att följa den amerikanska centralbankens agerande framöver. Det är sannolikt att de kommer att höja styrräntan i december. Men kommer det bli ytterligare räntehöjningar nästa år? Mycket beror säkert på hur utfallet av handelsförhandlingarna mellan USA och Kina blir. I helgen beslutade man att förlänga tiden för förhandlingarna med tre månader. Dessa kommer gå in i ett intensivt skede under de närmaste månaderna. Skulle det komma ut lite positivt från dessa förhandlingar är det troligt att det initialt påverka aktiemarknaderna positivt. Men det är sannolikt att en del strategiska frågor som patentskydd och handel med teknologi-produkter och tjänster blir svårare att lösa på kort sikt. Den 11 december kommer det engelska parlamentet rösta om Brexitavtalet. För närvarande ser det svårt ut att få igenom avtalet i parlamentet, men för var dag som går ökar omvärldstrycket på brittiska parlamentariker att stödja avtalet.


För att motverka en svagare tillväxten i Kina har man gjort det lättare för privatföretag att erhålla lån i bankerna, satt igång mer satsningar på infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande. Men effekterna av stimulanser i den kinesiska ekonomin blir allt mindre jämfört med tidigare stimulanspaket. I Europa blir det svårt för ECB att höja räntan framöver om inte tillväxten tar fart. Sammantaget ser utsikterna för den globala tillväxten något dystrare ut än vad de gjorde i början av året.


pdfikon_IKCFörvaltaren har ordet >>

          Arkiv >>