Nyheter

Förvaltaren har ordet, jan 2019


forvaltaren har ordet oktober 2018


Förvaltaren har ordet december 2018
Efter att USA och Kina beslutat att förlänga tiden för handelsförhandlingarna med tre månader gick aktiemarknaderna upp. Men uppgången blev kortvarig. Marknaderna tog fasta på att en del strategiska frågor som patentskydd och handel med teknologi - produkter och - tjänster blir svåra att lösa på kort sikt. Därefter vände aktiemarknaden åter upp på förhoppningar om att Kina skulle sänka tariffer på bilimport från 40 procent till 15 procent för att sedan återigen falla tillbaka p.ga. oro för den globala tillväxten. Fallet på börserna tilltog när FED höjde styrräntan. Mot slutet av månaden återhämtade sig aktiemarknaderna något. December månad blev en ovanligt stökig månad i ett historiskt perspektiv. Börsraset på den amerikanska marknaden på julafton var det värsta på många år.


Framöver blir det viktigt att följa hur tillväxten utvecklar sig. Internationellt är vi på väg in i en lågkonjunktur med en hög skuldsättning, i synnerhet i amerikanska och kinesiska företag. Detta avspeglas på kreditmarknaden där det ser allt tuffare ut. Bolag med hög kreditrisk får det allt svårare att finansiera sig. Vidare ska man innan den 21 januari rösta i det engelska parlamentet om EU – utträdet. Utfallet av detta kommer påverka marknaderna. I Sverige finns det också tecken på lite svagare tillväxt. Detaljhandel, bilförsäljning och byggande av bostäder håller på att sakta in.

I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi i stort sett underviktade i aktier under hela månaden när aktiemarknaden föll. Mot slutet av månaden ökade vi andelen aktier något till en liten övervikt. I det korta perspektivet brukar januari vara en bra börsmånad. Efter det kraftiga fallet på marknaderna under de senaste månaderna har värderingarna på börserna blivit billigare.

I USA förväntas vinsterna öka något 2019 och sannolikt börjar vi närma oss slutet på räntehöjningar i USA. Detta kan ge ett visst stöd till aktiemarknaderna. Mot detta ska ställas att finns allt fler tecken på att inbromsningen i den globala ekonomin kommer snabbare än förväntat.