Nyheter

Minska risken med prisbelönt fond

pdfikon_IKCartikel PDF


När börsen skakar kan det vara läge att minska risken i portföljen genom att öka andelen räntebärande papper. Men det gäller att välja rätt för att få möjlighet till avkastning.


Att risk och avkastning hänger ihop är ett välkänt fenomen. Den som är villig att ta högre risk genom att till exempel placera på aktiemarknaden kan få högre avkastning än den investerare som hellre sparar i säkrare räntepapper.


När marknaden är orolig är det också många som väljer att dra ner på risken. Så har det också varit i höstas då sparare växlat från aktiefonder till räntefonder.


– För den som är orolig eller av annan anledning behöver ta ner risken i sitt sparande kan det vara bra att ha lite mer räntebärande, säger Lars Bredenberg som förvaltar IKC Avkastningsfond.


Men det är skillnad på ränteplaceringar och ränteplaceringar. När det gäller korta räntefonder noterade i SEK (penningmarknadsfonder) har ingen fond gett positiv avkastning om man ser ett år tillbaka, enligt Morningstar.


Bland svenska företagsobligationsfonder finns det däremot en del ljuspunkter. Vissa fonder har gett runt 2 procent det senaste året. Ett sådant exempel är IKC Avkastningsfond som är en av de allra bästa i kategorin. Fonden fokuserar framförallt på svenska företagsobligationer.


– Avkastningsfonden är tänkt att fungera som en försiktig del i en långsiktig portfölj. Det gör att den till att börja med behöver ge en viss avkastning över tid för att inte urholka sparandet. Sedan bör den vara relativt stabil för att bidra till att hålla nere risken i en portfölj och för att fungera för den som vill justera aktievikten i portföljen från tid till annan. Den ska därför väljas för att ge en bra riskjusterad avkastning, säger Lars Bredenberg.


Samtidigt påpekar han att företagsobligationer naturligtvis inte är helt riskfria. Men fondens diversifierade portfölj bidrar till att dra ner risken i fonden.


– Den huvudsakliga risken i portföljen är kreditrisk och jag föredrar relativt korta löptider för att undvika för stora svängningar med marknaden. För krediter finns det sällan uppsida när något oförutsett händer utan det är då oftast negativt. Det gör att jag vill diversifiera portföljen på många olika innehav så att inte effekten blir alltför stor när något bolag får problem. Fonden har därför exponering mot fler än hundra olika bolag, berättar Lars Bredenberg.


Fonden har för övrigt prisats i The Lipper Fund Award Nordic 2018 i kategorin bästa obligationsfond räknat på 3 års historik. Lars Bredenberg ser ljust på framtiden och ser stora möjligheter att leverera god avkastning även i fortsättningen.


– Jag tycker att det är rimligt att fonden ska kunna avkasta två till tre procent i genomsnitt per år efter avgifter i dagens ränteläge, säger han.


Lars Bredenberg är auktoriserad finansanalytiker, CEFA, med magister examen i företagsekonomi från Uppsala Universitet. Lars har varit verksam i den finansiella sektorn sedan 1995, och är förvaltare av IKC Avkastningsfond sedan 20140101.
rundlars2018 kopiera 2dfdfdfdfddfdfdfdfdfdsfsdfsdfsdfsdfsdfdsfKort om IKC Avkastningsfond
Startdatum: 2012-04-19
ISIN-kod: SE0004544823
Kursnotering: Dagligen
Risknivå: 2/7
Förvaltningsavgift: 0,60%
Ansvarig förvaltare: Lars Bredenberg
Noteringsvaluta: SEK


LIPPER FUND AWARD NORDICS
2018 Best Fund over 3 years, Bond SEK