Nyheter

Fusion IKC Fonder och East Capital

IKC Fonder AB och East Capital Asset Management S.A. har beslutat att IKC Pension Variabel,

IKC Global Brand och IKC 0-50 ska fusioneras in i East Capital Multi-Strategi.

Fusionen kommer att genomföras den 8 april 2019.