Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond

pdfikon_IKCMånadsrapport >>


Februari 2019 

Det goda humöret i marknaden har fortsatt med positiv utveckling. Det har blivit allt mindre fokus på oro för konjunkturutvecklingen och istället kommit stöd från centralbanker, hyggliga rapporter från företagen och positiva tongångar från handelssamtal mellan USA och Kina vilket har fått aktiemarknaderna att stiga. Kreditmarknaderna har också utvecklats starkt när investerare har blivit mer riskbenägna och ser att en stabil situation för företagen ger ett fundamentalt stöd.
De långa räntorna har i princip varit oförändrade vilket har medfört att ränterisk har givit liten påverkan. Den positiva utvecklingen i omvärlden har påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden och medfört positiva bidrag från kreditrisk. Avkastningsfonden levererade ytterligare en bra månad med en med en uppgång på över 0,2% och är därmed upp med drygt 0,6% hittills i år.

Fullständig förvaltarkommentar - månadsrapport >>


IKC Avkastningsfond är nominerad vid Morningstar Fund Awards i kategorin Best SEK Corporate Bond Fund. 

Fund Award går av stapeln den 11 mars.

| Morningstar Fund Awards |  


avkastninglars1


|  IKC Avkastningsfond |