Nyheter

Förvaltaren har ordet


inge


pdfikon_IKCPDF - feb 2019


Februari 2019

Inledningen av månaden präglades av en fortsatt stark utveckling på aktiemarknaderna. Men en sänkt prognos från EU – kommissionen för tillväxten i EU - området fick aktiemarknaderna att falla. I synnerhet föll bilrelaterade bolag efter det att Fiat Chrysler kommit med en prognos för vinsten 2019 som var lägre än förväntat. Även GM, Daimler och Toyota har varnat för tuffare tider framöver. I samband med att kongressen kom överens om en preliminär uppgörelse om gränssäkerheten mellan USA och Mexiko steg aktiemarknaderna. En sådan uppgörelse banar vägen för en budgetöverenskommelse, vilket förhindrar att delar av den amerikanska statsapparaten stängs ner. Uppgången förstärktes av förhoppningar att USA och Kina står närmare varandra i handelsförhandlingarna. Företagsrapporterna för det fjärde kvartalet 2018 som presenterades kom in lite bättre än förväntat i USA medan det omvända förhållandet gällde i Europa.

I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi underviktade i aktiemarknaderna i början av februari. I mitten av månaden viktade vi upp andelen aktier till något överviktad. Den amerikanska centralbankens uttalande om en försiktigare syn på att höja styrräntan förväntas ge stöd till aktiemarknaderna i det kortare perspektivet.

Allt fler tecken tyder på att den globala tillväxttakten håller på att försvagas. Det kända sjöfartindexet ”Baltic Dry Index” som mäter kostnaden för att frakta kol, stål, järnmalm och råvaror har nästan halverats sen början av året. Detta återspeglar en minskad efterfrågan på kol, stål, järnmalm och råvaror i den globala ekonomin. ”Baltic Dry Index” brukar vara en god indikator på styrkan i den globala ekonomin. I Kina föll bilförsäljningen i januari, jämfört med motsvarande period förra året, med knappt 16 procent. Detta var sjunde månaden i rad som försäljningen föll i Kina. I Europa föll bilförsäljningen i januari med 4,6 procent, jämfört med motsvarande period förra året. Det var femte månaden i rad som försäljningen föll i Europa. I USA ligger mer än sju miljoner bilägare med billån efter med sina betalningar av billån. Detta är den högsta nivån sen 2009. Som en bakgrund till dessa svaga siffror kan ställas att bostadspriserna i flera stora länder har utvecklats svagt under det senaste året. Ett exempel på detta är den svaga bostadsmarknaden i Stockholm. Vi kan också nämna London, New York, Shanghai, Hong Kong, Vancouver, Sydney, Milano och flera andra städer. Detta skapar en osäkerhet bland konsumenterna som håller hårdare i plånboken. I USA föll oväntat detaljhandeln med 1,2 procent i december, vilket var det kraftigaste fallet på tre år. Även i Sverige har vi sett en svagare detaljhandel än förväntat. I Kina har tillväxten och konsumtionen bromsat in kraftigt. Mot detta som bakgrund ska man se den kraftigt ökade kreditgivningen i Kina i januari, försiktiga uttalande från FED om ytterligare styrräntehöjningar och ECB:s mer försiktiga uttalanden om tillväxten i Europa. Det sannolika är att dessa åtgärder bromsar fallet i tillväxttakten och skapar en viss stabilitet i ekonomin. Däremot kan man nog inte förvänta sig någon nämnvärt högre tillväxttakt i den globala ekonomin under det närmaste året. Hög skuldsättning i den globala ekonomin försvårar en ökad kredittillväxt framöver. En låg tillväxt i den globala ekonomin ökar risken för att flera företag får svårt att höja sina priser för att kompensera för högre kostnader. I bilindustrin kommer ökade kostnader för att investera i elbilar leda till ett pristryck på underleverantörerna till bilindustrin. Svagare marginaler dämpar vinsttillväxten framöver bland företagen. I USA har vinstprognoserna för de stora företagen på S&P 500 sänkts kraftigt under den senaste tiden. Nu förväntas bara vinstökningar på några procent för 2019.