Nyheter

IKC vinnare vid Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019 Nordics

20190402 utsågs vinnarna vid Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019 Nordics. Till vår glädje är IKC Avkastningsfond vinnare även i år, fonden tilldelades:

Lipper Fund Awards From Refinitiv 2019 Winner Nordics, IKC Avkastningsfond, Best Fund Over Past 3 & 5 Years, Bond SEK

 Läs mer:

| Winners of the 2019 Nordic Lipper Fund Awards from Refinitiv Announced | 


lipp nyhet


Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019 Nordics uppmärksammar de fonder med bäst riskjusterad avkastning i förhållande till likartade fonder under en tre-, fem- och tioårsperiod.I mars utsåg fonden till bästa företagsobligationsfond av Morningstar.

Läs mer:  | Årets företagsobligationsfond av Morningstar |